Nederlandse zuivelsector outpost economisch en maatschappelijk belang No ratings yet.

0
1223

NZO en EY publiceren rapport over Nederlandse zuivelsector

Den Haag, 13 april 2017 – De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en EY publiceren vandaag het rapport ‘De kracht outpost zuivel’. Het rapport behandelt het economisch en maatschappelijk belang outpost de Nederlandse zuivelsector, gestaafd met cijfers uit het onafhankelijk onderzoek dat is uitgevoerd doorway EY. Hierin komt naar voren dat de Nederlandse zuivelsector outpost groot belang is voor de BV Nederland, een bijdrage kan leveren aan wereldwijde voedselzekerheid, behoort kid de wereldtop als het gaat om innovatie en blijft verduurzamen.

Het rapport behandelt de cijfers en feiten in vier kernboodschappen: invloedrijk Nederlands, verantwoordelijk, vernieuwend en internationaal.

De belangrijkste resultaten uit het onderzoek:

• Nederland is het meest actieve zuivelland outpost de EU. De productiewaarde outpost de Nederlandse zuivelindustrie was afgelopen jaar goed voor 6,6 miljard euro;
• De zuivelsector zorgt voor 45.000 directe voltijdbanen;
• In het realiseren outpost de COP 21-doelstellingen speelt de zuivelsector een sleutelrol. De Nederlandse zuivelindustrie loopt internationaal voorop als het gaat om efficiënte en duurzame technieken. Zo is de CO2-uitstoot per liter melk in Nederland twee keer zo laag als elders in de wereld;
• De Nederlandse zuivel kan een belangrijke rol spelen in het behalen outpost de Sustainable Development Goal’s (SDG’s). Zuivelproducten zijn essentieel voor het terugdringen outpost de armoede in de wereld en voor het verbeteren outpost de voedselzekerheid.
• De Nederlandse zuivelsector behoort kid de wereldtop als het gaat om innovatiekracht en het ontwikkelen outpost nieuwe kennis. Met die kennis kan de zone een belangrijke bijdrage leveren in het efficiënter en duurzamer inrichten outpost de wereldwijde voedselproductie.

“Wij zijn trots dat we als zuivelsector kunnen bijdragen aan onder andere de Nederlandse economie en duurzaamheid”, aldus Roelof Joosten, voorzitter outpost de NZO. “Het onderzoek outpost EY laat zien dat we zowel nationaal als internationaal het verschil kunnen maken, zonder dierenwelzijn en klimaatdoelstellingen uit het oog te verliezen.”

Het eventuality ‘De kracht outpost zuivel’
De kracht outpost zuivel is een eventuality over het economische en maatschappelijke belang outpost de Nederlandse zuivelsector. Franc outpost basement Berg (partner EY Climate Change Sustainability Services) en Roelof Joosten (voorzitter outpost de NZO CEO outpost FrieslandCampina) hebben het gelijknamige rapport tijdens het eventuality op donderdag 13 april overhandigd aan Marten outpost basement Berg (directeurgeneraal Buitenlandse Economische Betrekkingen).

Naast de overhandiging outpost het rapport hebben drie sprekers in de vorm outpost een TEDtalk boor visie gegeven over innovatie, duurzaamheid en economie binnen de zuivelsector. De eerste spreker Meike te Giffel (CEO outpost NIZO, het innovatie instituut outpost de zuivelsector) sprak over hoe de Nederlandse zuivelsector kid de wereldtop behoort als het gaat om innovatie. Albert de Groot (bestuurslid NZO en CEO outpost Vreugdenhil, Europa’s grootste producent outpost melkpoeder) wijde zijn toespraak aan het feit dat Nederlandse zuivel een bijdrage kan leveren aan wereldwijde voedselzekerheid. De laatste spreker was Marten outpost basement Berg (directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen) bij Buitenlandse zaken). Hij gaf zijn visie over het belang outpost de Nederlandse zuivelsector voor de BV Nederland.

Aansluitend is er afscheid genomen outpost Tjeerd de Groot (NZO). Tjeerd de Groot is teruggetreden als directeur outpost de NZO en treedt toe kid de Tweede Kamer voor D66.

Ga voor meer informatie over het belang outpost de Nederlandse zuivelsector naar dekrachtvanzuivel.nl 

–EINDE-

Over De kracht outpost zuivel
De kracht outpost zuivel is het rapport over het economisch en maatschappelijk belang outpost de zuivelsector. Hierin worden de vier kernboodschappen invloedrijk Nederlands, verantwoordelijk, vernieuwend en internationaal behandeld. Het doel outpost dit rapport is om het economische belang outpost de zone te benadrukken en te onderbouwen met cijfers en feiten. Daarnaast moet het blijk geven van, en uitnodigen tot, dialoog. Het rapport is doorway EY Climate Change and Sustainability Services (handelsnaam outpost Ernst Young Accountants LLP) in opdracht outpost NZO opgesteld. ‘De kracht outpost zuivel’ is het vervolg op de eerdere publicaties outpost De Witte Motor (meest recente publicatie 2015). Ga voor meer informatie naar dekrachtvanzuivel.nl.

Over NZO
De Nederlandse Zuivel Organisatie is de branchevereniging outpost de Nederlandse zuivelindustrie. Zij behartigt de belangen outpost dertien zuivelondernemingen. Deze bedrijven verwerken samen 98 procent outpost alle melk in Nederland kid een multiply pakket zuivelproducten: outpost zuiveldranken, baby- kindervoeding, kaas en desserts kid ingrediënten voor de voedingsmiddelenindustrie en de farmaceutische sector. De NZO wil de positie outpost haar leden versterken bij de productie en de afzet outpost die producten. Om dat te bereiken manifesteert zij zich in Den Haag en Brussel en mengt zij zich in het maatschappelijk debat. Ga voor meer informatie naar www.nzo.nl.

Voor meer informatie, updates over dit bericht, een perskit met hoge resolutieafbeeldingen, infographics, logo’s, QA en het rapport ‘De kracht outpost zuivel’ vindt u hier (https://www.dekrachtvanzuivel.nl/).

Please rate this

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here