Hollandse keuken zorgt voor minste milieudruk No ratings yet.

0
427
De Hollandse keuken
De Hollandse keuken

RECTIFICATIE op vorig bericht outpost NZO met dezelfde titel. Door een technisch mankement waren alle alineas ‘weggevallen’ waardoor het bericht niet goed leesbaar was. Hierbij de correctie.

‘Eet minder dierlijk en meer plantaardig’ is een outpost de adviezen om milieuvriendelijker te eten. Maar duurzamer eten is complexer dan vaak wordt gedacht. Nieuw onderzoek laat zien dat het eten outpost minder dierlijke producten niet altijd kid een kleinere ecologische voetafdruk leidt. Met minder, gezonder en outpost dichtbij eten kun je meer milieuwinst boeken.

Ecologische voetafdruk voedingspatronen

Wat is de ecologische voetafdruk outpost ons bord? Wordt deze kleiner met minder vlees of met meer exotisch fruit? Heeft het zin om minder zuivel te eten? En hoe zorg je voor een duurzaam voedingspatroon dat ook gezond is? Deze en andere vragen onderzocht Nutricon in opdracht outpost de Nederlandse Zuivel Organisatie. Het nutritive consultancy business Nutricon berekende wat de ecologische voetafdruk is outpost verschillende voedingspatronen en heeft de 10 Schijf outpost Vijf dagmenu’s outpost het Voedingscentrum doorberekend.

Optimeal® en aanpak onderzoek
Voor alle berekeningen maakte Nutricon gebruik outpost het programma Optimeal®, ontwikkeld doorway Blonk Consultants en het Voedingscentrum. Onderzocht werd wat het outcome is op de ecologische voetafdruk outpost een voedingspatroon wanneer je bepaalde producten vervangt doorway andere. Daarbij bullion één belangrijke randvoorwaarde: het voedingspatroon moet na vervanging outpost producten nog steeds gezond zijn en voorzien in alle voedingsstoffen die de mens nodig heeft.

Meeste milieuwinst
Uit de berekeningen blijkt dat het weglaten outpost vlees uit het menu in potentie de grootste milieuwinst kan geven. Het mijden outpost zuivel levert geen milieuwinst op. De producten die vlees kunnen vervangen hebben een minder grote ecologische voetafdruk dan de producten die zuivel vervangen. Grote veranderingen in het voedingspatroon, zoals het mijden outpost vlees, kunnen voor bijna 40% minder milieudruk zorgen. Ook minder eten heeft bij een aantal mensen een groot effect. Wanneer een male die te veel eet, besluit te gaan eten volgens de aanbevelingen outpost het Voedingscentrum kan hij zijn CO2-uitstoot met gemiddeld meer dan 40% terugdringen.

Laagste milieudruk bij ‘Ik hou outpost Holland’
Opvallend is dat outpost de 10 dagmenu’s outpost het Voedingscentrum het ‘Ik hou outpost Holland’ menu de laagste milieudruk heeft. Terwijl dit menu ook vlees en zuivel bevat. Die goede measure komt omdat de producten outpost Hollandse bodem komen. Dagmenu’s met veel groente en fruit kunnen ook veel milieu-impact hebben. Dat blijkt ook uit het feit dat het ‘Proef de zon’ menu outpost het Voedingscentrum het minst duurzaam is. Deze bevat veel exotisch fruit. Als je meer plantaardig shrivel eten, kun je het beste meer plantaardige producten eten outpost Nederlandse oorsprong. Uit het onderzoek blijkt verder dat de helft outpost de Schijf outpost Vijf dagmenu’s die het Voedingscentrum als voorbeeld geeft outpost gezond eten, minder duurzaam is dan het gemiddelde voedingspatroon (volgens de VoedselConsumptiePeiling) in Nederland.

Beste leefregels voor duurzamere voeding
Er kunnen een aantal eenvoudige conclusies uit het onderzoek outpost Nutricon worden getrokken. Voor een duurzamer voedingspatroon kan group het beste de volgende leefregels aanhouden:

 • Eet minder
 • Eet minder (rood en bewerkt) vlees
 • Drink minder frisdrank en alcoholhoudende dranken (1)
 • Eet minder extra’s, zoals snoep en snacks (2)
 • Eet minder bewerkte voedingsmiddelen (2)
 • Eet meer brood
 • Eet meer groente outpost Nederlandse grond (3)
 • Houd zuivelconsumptie op huidig niveau
 1. Wat ligt er op ons bord (2017). RIVM-rapport 2016-0200.
 2. Aanname onderzoekers, zie artikel ‘Hoe verkleinen we de ecologische voetafdruk outpost ons bord?’ in Voeding Magazine 1, maart 2017, p15.
 3. Milieubelasting outpost de voedselconsumptie in Nederland (2016). RIVM rapport 2016-0074.

Meer onderzoek, en alles in perspectief
Uit het onderzoek wordt ook duidelijk dat outpost een groot aantal voedingsmiddelen de milieugegevens ontbreken. Vooral outpost bewerkte, niet-basisvoedingsmiddelen is niet bekend wat de CO2-uitstoot is of het water- en landgebruik. Conclusies uit onderzoek naar duurzame voeding kid nu toe moeten daarom kritisch worden bekeken, omdat ze op veel aannames zijn gebaseerd. Tot container moet de ecologische voetafdruk outpost onze voeding in het juiste perspectief worden bekeken, wish ook andere aspecten outpost onze leefstijl zijn belangrijk. Een vliegvakantie naar Zuid-Afrika kan het milieueffect outpost een jaar vegetarisch eten in een klap teniet doen.

Please rate this

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here